...het vrolijkste kinderdagverblijf in Almere Muziekwijk!

Wie zijn wij?

Kinderdagverblijf Kinderfortje Muziekwijk is een kinderopvang waar kwaliteit, vrolijkheid en veiligheid centraal staan. Ons team bestaat uit professionele, gedreven, vrolijke en  gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Samen voelen wij ons verantwoordelijk voor uw kind!

Onze visie
Onze visie gaat uit van een aantal kernwaarden. Namelijk openheid, vrolijkheid, rust, kwaliteit en ontwikkeling. Dit zijn begrippen waarmee wij onze kinderopvang voeden.

Openheid
Binnen onze kinderopvang streven wij naar wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers. We zijn een open organisatie waarbij een open houding naar elkaar, open staan voor ideeën van ouders en personeel en openheid geven over onze werkwijze.

Vrolijkheid en rust
De belevingswereld van een jong kind is vrolijk en blij. Wij proberen dan ook zover mogelijk mee te gaan in de vrolijke gedachten van kinderen. Door mee te gaan in de belevenis van kinderen, maar wel met duidelijke regels, heerst er vooral een vrolijke sfeer. Kinderen voelen zich veilig in een rustige vertrouwde omgeving, waar zij zichzelf kunnen zijn. In alle rust zullen de kinderen als individu gezien worden.

Kwaliteit
Onze kwaliteit komt onder andere tot stand door goede communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Bovendien zorgt dit voor persoonlijke aandacht. Wij proberen zo goed mogelijk rekening te houden met specifieke omstandigheden en wensen van u en uw kind.

Ontwikkeling
Kinderdagverblijf Kinderfortje Muziekwijk reikt de kinderen handvatten aan om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Hierbij verliezen wij het individueel- en groepsbelang niet uit het oog. Wij zullen het kind ondersteunen in zijn gevoelens en emoties en zullen in onze houding laten blijken dat het kind serieus genomen wordt.

Kinderfortje Muziekwijk

Glinkastraat 255
1323 RJ  Almere Muziekwijk

Telefoon: 036 - 84 111 26
Mobiel: 06 - 48 69 12 12
E-mail: 
muziekwijk@kinderfortje.nl