...het vrolijkste kinderdagverblijf in Almere Muziekwijk!

Plaatsing

Inschrijving
Inschrijven voor een plek kan vanaf het moment dat de moeder zwanger is.

Rondleiding, planning en plaatsing
Wanneer u zich online aanmeld wordt er contact met u opgenomen om een afspraak met u te maken voor een rondleiding en intake gesprek.  Wanneer de gewenste opvangdagen beschikbaar zijn ontvangt u van ons een digitaal contract die u digitaal kunt ondertekenen. U heeft tien dagen de tijd om het aanbod te accepteren. Zodra u het contract digitaal heeft ondertekend heeft u definitief de aangeboden opvangdagen.

Kennismaking
Wanneer uw kind bij ons kinderdagverblijf is geplaatst, wordt u een maand voor de plaatsingsdatum gebeld en dan bespreken wij met u allerhande zaken betreffende het kinderdagverblijf, de wenperiode, alle bijzonderheden van uw kind zoals eten/drinken, slapen, troosten, spelen, knuffel/speen etc. komen aan de orde. Ook zullen, indien nodig, de nodige administratieve zaken besproken worden.

Wennen
Het wennen begint bij de eerste dag van plaatsing en volgens contract. Wij gaan er vanuit dat het wennen ongeveer drie dagen duurt. Tijdens de wendagen wordt het aantal uren opgebouwd, zodat uw kind zich geleidelijk aan, steeds meer thuis voelt. Mocht blijken dat de wendagen niet voldoende zijn, dan wordt dit met de ouders/verzorgers besproken.

Opzeggen  
Kinderdagverblijf Kinderfortje vangt kinderen op totdat ze vier jaar zijn. Op het moment dat uw kind vier jaar wordt, verloopt de opzegging automatisch. Voor tussentijdse opzegging geldt een schriftelijke opzegtermijn van 1 kalendermaand, evenals voor opzegging voor een of meerdere dagen of dagdelen.

Opzeggen van inschrijving
Bij annulering van inschrijving, dient u dit 1 kalendermaand voor de toegezegde plaatsingsdatum schriftelijk of per mail aan ons te melden.

Kinderfortje Muziekwijk

Glinkastraat 255
1323 RJ  Almere Muziekwijk

Telefoon: 036 - 84 111 26
Mobiel: 06 - 48 69 12 12
E-mail: 
muziekwijk@kinderfortje.nl