...het vrolijkste kinderdagverblijf in Almere Muziekwijk!

Huisregels

Om zo georganiseerd en duidelijk mogelijk opvang te bieden, hanteert kinderdagverblijf Kinderfortje duidelijke huisregels.

Brengen en halen
Wij verzoeken u uw kind(eren) voor 9.30 uur te brengen en vanaf 15.30 uur mogen de kinderen worden opgehaald. In overleg kunt u uw kind(eren) later brengen, of eerder dan 15.30 uur halen.

U bent als ouder verantwoordelijk voor het halen en brengen van uw kind(eren) van en naar het kinderdagverblijf. Het halen van uw kind(eren) door iemand anders dan uzelf kan alleen na toestemming van u als ouder plaatsvinden.

Dagen ruilen
Als u een dag wilt ruilen kunt u deze via de ouderlogin aanvragen. Wij verzoeken u vriendelijk ruim van te voren de dagen aan te vragen in verband met personeel- en kindplanning. Het terugruilen van dagen moet binnen twee weken gebeuren.

Afmelden
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet komt, vragen wij u dit voor 9.30 uur aan ons te laten weten, door te bellen naar de vestiging.                           

Diëten
Tijdens het telefonisch gesprek 1 maand voor dat uw kindje bij ons start informeren de ouders ons over eventuele diëten van uw kind (bijvoorbeeld bij allergieën). Indien een arts uw kind speciale dieetvoeding voorschrijft, dient u dat zelf mee te brengen. Ook kan het zijn dat u uit levensbeschouwelijk oogpunt liever niet hebt dat uw kind bepaalde producten krijgt. Geeft u dit gerust door. Kinderdagverblijf Kinderfortje houdt hier rekening mee.

Ziekte
Zieke kinderen kunnen niet bij Kinderdagverblijf Kinderfortje komen omdat we niet voldoende mogelijkheden hebben om deze kinderen de verzorging te geven die ze op dat moment nodig hebben. Als uw kind op de kinderopvang ziek wordt, lichten we u zo spoedig mogelijk in. In overleg kunnen we met u afspreken wanneer u uw kind kan komen ophalen.

Onder een ziek kind verstaan wij een kind dat:

Pedagogisch plan
Ons pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de vestiging van Kinderdagverblijf Kinderfortje.

Trakteren
Traktaties zijn altijd welkom. Wij zien graag dat u bij een traktatie aan de groep een gezonde traktatie uitdeelt in plaats van snoep of chips.

Roken
Bij kinderdagverblijf Kinderfortje mag niet gerookt worden omdat de kinderen de voor hen giftige sigarettenpeuken kunnen opeten en omdat wij hierin een positief voorbeeld willen geven. 

Fietsstoeltjes, buggy’s en autostoeltjes
Op last van de brandweer verzoeken wij u vriendelijk om zo min mogelijk buggy’s, fietsstoeltjes en autostoeltjes achter te laten bij Kinderdagverblijf Kinderfortje. Indien u deze toch meeneemt vragen wij u vriendelijk deze zo klein mogelijk in te klappen.

Wat u mee moet nemen.
U ontvangt een checklist met spullen die we graag van uw kind bij KInderfortje wilen hebben zoals extra kleding, een slaapzak, evt. een speen, knuffel en of papfles.

Kinderfortje Muziekwijk

Glinkastraat 255
1323 RJ  Almere Muziekwijk

Telefoon: 036 - 84 111 26
Mobiel: 06 - 48 69 12 12
E-mail: 
muziekwijk@kinderfortje.nl